1 מגרשים ברמת גן

 • ₪ 4,450,000מגרשים
  ברמת גן
  בר"ג בקרבת מרום נוה מגרש כ200 מ"ר לבנית בניין בוטיק קרקע ועוד 6קומות על פי תב"ע ...
  רחובנגבה
  חדרים
  קומה

  פרטים